همه‌گیری کوید 19، صنعت و آموزش عالی

  

محور همه‌گیری کوید ۱۹، صنعت و آموزش عالی شامل زيرمحورهاي زير است:

  • مدل‌سازی و پیش‌بینی روند شیوع
  • تاب‌آوری ساز‌مان‌ها در مقابله با بحران‌ها و تبدیل آن به فرصت
  • تاثیرات بلندمدت همه‌گیری بر آموزش و پژوهش
  • فرصت‌های جدید در آموزش‌ مجازی

سخنراني‌هاي در رابطه با اين محور در روز يكشنبه 21 شهريورماه 1400 از ساعت 15 تا 19 و با موضوع‌هاي زير ايراد خواهند شد:

  • كاربردهاي هوش مصنوعي در مقابله با كرونا (دكتر يحيي تابش)
  • تائير همه‌گيري كويد 19 بر آينده آموزش عالي در جهان (دكتر زهرا گويا)
  • پوياشناسي كرونا و تحليل آن (دكتر علينقي مشايخي)
  • ماسك: تجربه‌اي براي مهار كرونا (دكتر علي شريفي زارچي)
  • بهبود توامان ايمني بيماران و كادر درماني با بكارگيري علوم "يكپارچه‌سازي انسان و سيستم" و "سازمان‌هاي با قابليت بالا : چالش‌هاي جديد در عصر كرونا (دكتر نجم‌الدين مشكوتي)