برنامه روز سوم

برنامه روز سه‌شنبه، 23 شهريور 1400

نشست پنجم - مدير نشست دكتر جمال‌الدين گلستاني

 • اعلام گشايش فروشگاه انجمن و دانشگاه صنعتي شريف
 • واسط‌هاي مغز و ماشين: فرصت‌ها و چالش‌ها
  دكتر علي قاضي‌زاده
  كارشناسي مهندسي برق ورودي سال 1377
  استاديار دانشكده برق دانشگاه صنعتي شريف
 • علوم شناختي در صنعت لجستيك
  دكتر شهروز معاون
  كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر ورودي سال 1385
  دكتري مهندسي كامپيوتر ورودي سال 1388
  مديرعامل شركت لجستيك بازار
 • كسب و كارهاي ايران در ابهام؛ تاب‌آوري و علوم شناختي در سازمان‌هاي دوران بحران
  دكتر كاوه يزدي فرد
  كارشناسي مهندسي شيمي ورودي سال 1379
  موسس آژانس ديزاين نوآوري كواليا و مدرسه امكان
 • تصميم‌گيري، تكنولوژي و جامعه: هم‌نشيني علوم رفتاري و تكنولوژي چگونه مي‌تواند جامعه‌اي سالم‌تر و شادتر و ثروتمندتر بسازد؟
  اميرمحمد تهمتن
  كارشناسي ارشد علوم اقتصادي ورودي سال 1393
  بنيانگذار تيم بينش‌ها و راهكارهاي رفتاري (باياس)

نشست ششم- مدير نشست دكتر سيدفرشاد فاطمي

 • 20 سال نوآوري در شريف
  مهندس مجيد دهبيدي‌پور
  كارشناسي مهندسي هوافضا ورودي سال 1377
  كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا ورودي سال 1381
  رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه صنعتي شريف
 • نقش وقف در آموزش عالي
  دكتر آزيتا كرمي‌پور
  كارشناسي مهندسي صنايع ورودي سال 1368
  مديرعامل بنياد حاميان دانشگاه صنعتي شريف
بروشور كنفرانس