آيين‌نامه كنفرانس

  

ا‌نجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف با مشارکت دانشگاه اقدام به برگزاری سالیانه این کنفرانس بر اساس آیین نامه حاضر می‌نماید.

الف- نام كنفرانس:

کنفرانس فارغ‌التحصیلان شریف (Sharif Alumni Conference)

ب- اهداف كنفرانس

 1. تجدید و گسترش پیوندهای فرهنگی، علمی و حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان شریف در داخل و خارج کشور، با همدیگر و با دانشگاه
 2. هم‌اندیشی و مبادله تجربیات در زمینه مسایل ایران در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، صنعتی، مدیریتی و اقتصادی    
 3. تبادل نظر و انتقال اطلاعات در زمینه پیشرفت‌های علمی و صنعتی در سطح جهانی

ج- ماهيت كنفرانس

کنفرانس به مثابه یک اطاق فکر، از دانش و تجربیات اساتید و فارغ‌التحصیلان شریف برای بررسی چالش‌های کلان کشور در حوزه‌های مختلف سود می‌جوید.

مثال‌های قابل توجه این چالش‌ها بحران آب، انرژی، محیط‌زیست، فن آوری‌های نوین، کسب و کار در شرایط دشوار قبل و بعد از تحریم، مؤلفه‌های ضروری دانشگاه کارآمد در دنیای نو و دانشگاه شریف در پنجاه سال دوم می‌باشد.

با اینهمه نباید این کنفرانس را در جنبه فوق منحصر دانست، یا برعکس آن را مانند یک همایش علمی در یک رشته تخصصی تلقی نمود. شکل درست این کنفرانس، به نحوی که تدریجا به حصول همه اهداف فوق نائل آید، در گرو ایجاد تلفیقی سنجیده و متعادل از جنبه‌های مختلف به ویژه موارد زیر است:

 • جستجوی راه حل پیرامون یک یا چند مساله کلیدی کشور
 • ارائه و تاکید بر دست‌آوردهای فارغ‌التحصیلان در حوزه‌های مختلف
 • تجدید دیدار و ارتباط فارغ‌التحصیلان و تحکیم هویت جمعی خانواده شریف

د- بخش‌هاي كنفرانس

در هربار برگزاری، کنفرانس ممکن است مشتمل بر تعدادی از بخش‌های زیر، و احیانا بخش‌هایی دیگر باشد:

 • سخنرانی‌های کلیدی
 • ارائه مقالات
 • میزگردها
 • نمایشگاه
 • دیدار فارغ‌التحصیلان از دانشکده‌ها ی خود به صورت موازی
  • جلسات درون دانشکده‌ای
  • بازدید از دانشکده و آزمایشگاه‌های آن    
 • پخش ویدیویی مصاحبه‌ها
 • ارائه پوستر
 • کارگاه‌ها و کلاس‌های فشرده آموزشی
 • تقدیر از اساتید و فارغ‌التحصیلان برجسته
 • جلسات بحث آزاد و تبادل نظر جمعی

ه- موضوع‌هاي اصلي كنفرانس

موضوع و محورهای اصلی کنفرانس متغیر بوده و در هر بار اجرای آن، حسب نیاز و شرایط تعیین می‌گردد.

و- اركان كنفرانس:

 1. ارکان کنفرانس مشتمل بر شورای راهبردی، هیات برگزاری، رییس هیات برگزاری، دبیر اجرایی، دبیر علمی، کمیته  اجرایی ،کمیته علمی، کارگروه‌های مختلف و دبیرخانه دائمی می‌باشد.
 2. به منظور هدایت کنفرانس و نیل به اهداف آن در طی سال‌های مختلف، مدیریت عالی و مسؤلیت برگزاری کنفرانس بر عهده هیات برگزاری کنفرانس، متشکل از هفت نفر می‌باشد.
 3. پنج نفر از اعضای هیات برگزاری توسط انجمن از میان فارغ‌التحصیلان برجسته دانشگاه و دو نفر توسط دانشگاه از میان هیات علمی دانشگاه برگزیده می‌شوند.
 4. اعضای هیات برگزاری به صورت ثابت انتخاب می‌شوند و انجمن و دانشگاه می توانند در صورت نیاز هریک از منتخبین خود را جایگزین کنند.
 5. هیات برگزاری یک نفر را از میان خود به عنوان رییس هیات برگزاری انتخاب می‌نماید. رییس هیات برگزاری در صورت عدم تغییر برای کنفرانس سال های بعد نیز به کار خود ادامه می‌دهد.
 6. به منظور مشاوره و تعیین خط‌مشی‌های کلان کنفرانس و کسب حمایت‌های لازم، شورای راهبردی کنفرانس از میان شخصیت‌های برجسته و کلیدی علمی و مدیریتی کشور در بخش‌های خصوصی و دولتی توسط هیات برگزاری انتخاب می‌شوند. ریاست دانشگاه رییس افتخاری این شورا و دبیرکل انجمن نیز دبیر این شورا خواهند بود.
 7. هیات برگزاری با در نظر گرفتن فرصت کافی قبل از برگزاری هر کنفرانس، تاریخ آن را مشخص می‌کند. همچنین یک نفر را به عنوان دبیر اجرایی و یک نفر را به عنوان دبیر علمی کنفرانس در آن سال تعیین کرده، نظرات، پیشنهادات  و رهنمودهای خود را در مورد کنفرانس آن سال شامل موضوع و محورها و بخش‌های آن را به ایشان ابلاغ می‌نماید.
 8. در صورتی که دبیر اجرایی و یا دبیر علمی عضو هیات برگزاری نباشند، به صورت ناظر در جلسات هیات برگزاری شرکت می‌کنند.
 9. دبیر اجرایی در راس کمیته اجرایی کنفرانس، مسئولیت برنامه‌ریزی و مدیریت امور اجرایی، تدارکاتی،  مالی و روابط عمومی کنفرانس را در هر سال بر عهده دارد. به نحو مشابه، دبیر علمی در راس کمیته علمی، مسئولیت برنامه‌ریزی و مدیریت امور مربوط به محتوای کنفرانس را بر عهده دارد.
 10. اعضای کمیته‌های اجرایی و علمی توسط دبیر کمیته مربوط انتخاب می‌شوند.
 11. دبیر اجرایی و دبیر علمی در جلسات کمیته‌های همدیگر به عنوان عضو شرکت و مسایل مشترک را با هم هماهنگ می‌نمایند.
 12. دبیر اجرایی و دبیر علمی تصمیمات کلیدی و اساسی را به تصویب هیات برگزاری رسانده و زیر نظر آن فعالیت می‌نمایند.
 13. هریک از کمیته‌های اجرایی و علمی کنفرانس مسئولیت‌های خود را به کمک تعدادی کار گروه انجام می‌دهند. مسئول هر کار گروه توسط دبیر کمیته مربوط تعیین و در آن کمیته عضویت دارد.
 14. اعضای هریک از کارگروه‌های کمیته‌های اجرایی و علمی توسط مسؤل کار گروه مربوط انتخاب می‌شوند.
 15. دبیرخانه دائمی کنفرانس وظیفه حمایت اجرایی و ارائه خدمات در رابطه با کنفرانس در سال‌های مختلف را بر عهده دارد. مسؤل دبیرخانه توسط مدیر اجرایی انجمن تعیین و زیر نظر او وظایف خود را انجام می‌دهد. در صورت انتخاب شرکت مجری برای انجام بخشی از فعالیت‌های اجرایی کنفرانس، برخی از خدمات دبیرخانه می‌تواند توسط شرکت مجری ارایه شود.
 16. دبیر اجرایی و دبیر علمی کنفرانس برنامه پیشنهادی کنفرانس شامل موارد زیر را تدوین و جهت تصویب به هیات برگزاری تسلیم می‌نمایند:
  • محورهای اصلی کنفرانس
  • بخش‌های کنفرانس
  • مدت کنفرانس
  • برنامه زمان‌بندی فعالیت‌های کنفرانس
  • کار گروه‌های مربوط به هر یک از کمیته‌های اجرایی و علمی و مسئول هر کارگروه
  • بودجه مورد نیاز کنفرانس و نحوه تامین آن
 17. در هر سال هیات برگزاری جلساتی نیز به منظور ارزیابی کنفرانس‌های برگزار شده قبلی، نظارت بر روند اجرای کنفرانس جاری و برنامه‌ریزی کنفرانس‌های آتی تشکیل می‌دهد.